1000 Pesetas 1895 Anverso
Banco de España

1000 Pesetas 1895 – Pick 45

Valor: 1000 Pesetas Emitido por: El Banco de España Fecha: 1.05.1895 Firmas: Santos Isasa ValsecaRicardo Rubio SantillánFernando Pérez Casariego Impresor: Obrador del banco de España […]