Andorra – Pick 1 – 1 Pesseta 1936

1 Peseta Andorra 1936

1 Pesseta (Peseta) 1936. Emitido por el Consejo General de los Valles, en Andorra la Vella, con fecha del 19 de Diciembre de 1936. Con el escudo de Andorra en su anverso y el decreo Nº112 del Consell General de les Valls en el Reverso.

1 Peseta 1936

Valor:

1 Peseta

Emitido por:

Consell General de les Valls d’Andorra

Fecha:

19.12.1936

Firmas:

 Sin firmas

Impresor:

 Desconocido

Series emitidas:

Observaciones:

Anverso

1 Peseta Andorra 1936

Reverso

1 Peseta Andorra 1936

Décret Nº112 del Consell General de les Valls d’Andorra

 1. Es crea i es posa en circulatió vales moneda andorrá a l’objecte de facilitar les transaccions comercials dintre de les Valls d’Andorra.
 2. Els presents vales estan integrament garantits per bitllets del Banc Nacional d’Espanya i, sota la responsabilitat del M.I. Consell General de les Valls d’Andorra.
 3. Essent els Presents vales divisionaris dels billets del Banc d’Espanya de valor de vint-i-cinc pessetes i suériors, -s enten els billets que’s troban ja en circulatio en aquesta data – seguiran les mateixes fluctuacions que les suportades per els mencionats billets espanyols.
 4. Tot vale brut, esmenat o estripat en forma que ofereixi dubte la seva autenticitat, se ‘l considerara nul.
 5. Els falsificadors dels presents vales serán castigats amb les maximes sancions aplicades pels Tribunals competents.
 6. Aquets vales seran reintegrats el mès tard, el 31 desembre 1938.

ANDORRA la VELLA, 19 Desembre del 1936

 • Se crea y se pone en circulación vales moneda Andorra al objeto de facilitar las transacciones comerciales dentro de los Valles de Andorra.
 • Los presentes vales están íntegramente garantizados por billetes del Banco Nacional de España y, bajo la responsabilidad del M.I. Consejo General de los Valles de Andorra.
 • Siendo los Presentes vales divisionarios los billetes del Banco de España de valor de veinte y cinco pesetas y superior, -s entiende los billetes que s hallan ya en circulatio en esa fecha – seguirán las mismas fluctuaciones que las soportadas por los mencionados billetes españoles .
 • Todo vale bruto, enmendado o desgarrado en forma que ofrezca duda su autenticidad, se ‘la considerara nulo.
 • Los falsificadores de los presentes vales serán castigados con las máximas sanciones aplicadas por los Tribunales competentes.
 • Estos vales serán reintegrados el más tarde, el 31 de diciembre 1938.

Véndenos tu billete

Pincha aquí

Comprar billetes

Mira nuestro stock

Valorar billetes

Listado de precios

Se el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*